Ceník střelnice

Ceník jednotlivých služeb Cena
Praktická i Teoretická příprava ke zkouškám odborné způsobilosti 2.500,- Kč
Opakování praktické přípravy (střelby a rozebrání zbraní) 1.500,- Kč
Pro Prahu Cena
Vyřízení žádosti o přihlášení ke zkouškám na základě plné moci 1.500,- Kč
Vyřízení žádosti o vydání zbrojního průkazu na základě plné moci 1.500,- Kč
Za každou skupinu navíc 700,- Kč
Pro mimopražské Cena
Vyřízení žádosti o přihlášení ke zkouškám na základě plné moci 3.000,- Kč
Vyřízení žádosti o vydání zbrojního průkazu na základě plné moci 3.000,- Kč
Za každou skupinu navíc 700,- Kč

Upozornění: Pro klienty, kteří nemají čas si vyřizovat veškeré dokumenty spojené se zbrojním průkazem, jsem zavedl službu, při které na základě plné moci mohu veškeré administrativní záležitosti vyřídit za Vás.

Příklad celkové ceny zbrojního průkazu Cena
podání přihlášky ke zkoušce na PČR 100,- Kč
příprava ke zkoušce, praktická 2.500,-Kč
fotografie 100,- Kč
zkouška odborné způsobilosti 1.200,- Kč
odměna zkušebnímu komisaři při zkoušce 600,- Kč
potvrzení posudku od svého praktického lékaře 500,- Kč
při vydání ZP na OŘ PČR se za 2 skupiny např. „B“ a „E“ platí 1.400,- Kč
Celkem 6.400,- Kč

© 2019 Střelecká škola Fišer - Všechna práva vyhrazena

Created with love be   Grapefruit